Corcomm

Posbus 2260, Kroonstad 9500

Reitzstraat 34, Kroonstad, 9499

Tel: (056) 215 2231

Faks: (056) 213 4886

E-pos: info@corcomm.co.za

NBCEI 17516

PSIRA Reg #087 2043

SAIDSA 722

IDS X64 HYYP APP vir Android


Comfort, Veiligheid,

Gewapende Reaksie, Monitoring, Alarm Installasies, CCTV Camera Installasies,

Comfort, Veiligheid, Bewaking, Spesiale Gebeurtenisse, Mediese Bystand, Voordeurdiens, Voertuigpatrollie, 24 Uur tegniese back-up, onbeperkte gewapende reaksie oproepe,

gerief, veiligheid,

tegniese oproepe gedurende kantoorure, patrollies, gewapende escorts op afspraak, nuwe alarm installasies, opgradering van bestaande alarm stelsels, herstelwerk, onderhoud.